Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals - EPSEB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 01/07/2016

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EPSEB_2020.pdf
Data 11/12/2019
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 17/12/2020
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2027
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 26/04/2021
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 26/04/2027