Màster universitari en Paisatgisme - ETSAB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 03/08/2015

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSAB_2018.pdf
Data 27/04/2018
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 25/04/2019
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Segon semestre 2025
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 15/10/2019
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 15/10/2025