Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals - EPSEM


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 30/04/2015

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EPSEM_2018.pdf
Data 01/06/2018
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 30/01/2019
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Segon semestre 2025
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 11/04/2019
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 11/04/2025