Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció - ETSECCPB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 08/07/2015

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSECCPB_2019.pdf
Data 08/10/2018
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 27/05/2019
Resultat de l'avaluació Acreditat en progrés vers l'excel·lència
Data prevista propera visita Segon semestre 2025
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 15/10/2019
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 15/10/2025