Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses - EAE


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/10/2015

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EAE_2019.pdf
Data 03/06/2019
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 24/03/2020
Resultat de l'avaluació Acreditat amb condicions
Data prevista propera visita Primer semestre 2026
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 18/05/2020
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 18/05/2026

SEGUIMENT

Centre Data lliurament AQU 2022
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC