Titulació:

Master in Aerospace Science and Technology - EETAC


VERIFICACIÓ Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 30/07/2015
ACREDITACIÓ Centre Autoinforme
Data
AQU Catalunya Informe d'avaluació
Data
Resultat de l'avaluació
Data prevista propera visita Segona quinzena mes d'octubre 2018
Consejo de Universidades Resolució
Data
Resultat
Data màxima per renovar acreditació