Màster Universitari en Enginyeria Ambiental - ETSECCPB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/07/2014

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSECCPB_2018.pdf
Data 02/10/2017
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 25/04/2018
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2024
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/07/2018
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 23/07/2024