Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos - EEABB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/07/2014

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ESAB_2018.pdf
Data 30/10/2017
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 18/10/2018
Resultat de l'avaluació Acreditat amb condicions
Data prevista propera visita Primer semestre 2024
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 27/11/2018
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 27/11/2024

SEGUIMENT

Centre Data lliurament AQU 2020
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC