Màster universitari en Enginyeria Industrial - ETSEIB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 25/09/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSEIB_2017.pdf
Data 01/12/2016
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 07/09/2017
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2021
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 15/09/2017
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 15/09/2021