Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica - ESEIAAT


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/07/2014

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ESEIAAT_2022.pdf
Data 12/07/2022
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 30/05/2023
Resultat de l'avaluació Acreditat amb condicions
Data prevista propera visita Segon semestre 2029
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 18/07/2023
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 18/07/2029