Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa - FME


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/07/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio FME_2020.pdf
Data 07/11/2019
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 15/07/2021
Resultat de l'avaluació Acreditat en progrés vers l'excel·lència
Data prevista propera visita Segon semestre 2027
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 22/07/2021
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 22/07/2027