Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat - IS.UPC


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 25/09/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ISUPC_2021.pdf
Data 11/06/2021
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 29/10/2021
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre de 2028
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 26/01/2022
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 26/01/2028