Màster universitari en Enginyeria Industrial - ESEIAAT


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 25/09/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ESEIAAT_2021.pdf
Data 24/03/2021
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 23/09/2021
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre de 2028
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 01/03/2022
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 01/03/2028