Master universitari en Enginyeria de Mines - EPSEM


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 25/09/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EPSEM_2017.pdf
Data 15/12/2016
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 06/10/2017
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Segon semestre 2021
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/10/2017
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 23/10/2021