Master universitari en Enginyeria de Mines - EPSEM


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 25/09/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EPSEM_2021.pdf
Data 15/06/2021
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 26/11/2021
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre de 2028
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 01/03/2022
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 01/03/2028