Màster's degree in Numerical Methods for Engineering - ETSECCPB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 19/09/2012

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSECCPB_2018.pdf
Data 02/10/2017
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 25/04/2018
Resultat de l'avaluació Acreditat en progrés vers l'excel·lència
Data prevista propera visita Primer semestre 2022
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 30/10/2018
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 30/10/2022