Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) - ESEIAAT


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 19/09/2012

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ESEIAAT_2020.pdf
Data 15/11/2019
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 17/12/2020
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2027
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 26/04/2021
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 26/04/2027