Nom
Escola de Doctorat
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Facultat de Nàutica de Barcelona
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona
Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Centre Universitari Euncet
Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia