Necessita una connexió UPC

L'aplicació dic necessita d'una connexió UPC.


Per minimitzar incidents de seguretat, l'accés a l'aplicació només estarà disponible des de la xarxa UPC o bé usant la VPN si us connecteu des de fora de la Universitat. Podeu trobar més informació sobre com s'activa la VPN a https://serveistic.upc.edu/ca/upclink.