• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2017


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Resultats del rànquing

Nombre d'institucions classificades: 31
Abast territorial: europeu
Pàgina web: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


Les primeres institucions classificadesLa UPC

La UPC no apareix en aquest rànquing dinàmica estable


Les institucions catalanes

No hi apareix cap institució catalana.


Les universitats politècniques estatals

No hi apareix cap universitat politècnica estatal.