• contactar
  • imprimir
  • inici

Español | English

Introducció a l'observatori de Rànquings

QUÈ SÓN ELS RÀNQUINGS?

Dit d'una manera breu, els rànquings universitaris són relacions d'institucions d'educació superior classificades segons un conjunt comú d'indicadors, i presentades en funció dels resultats que assoleixen.

QUÈ TROBARÀS EN AQUEST OBSERVATORI?

En aquest observatori es facilita informació sobre els rànquings més coneguts, o bé pel seu prestigi o bé per la seva difusió mediàtica, així com sobre la posició que hi ocupa la UPC en funció de diversos paràmetres de classificació (territorials i/o temàtics).

Com que cada rànquing utilitza una metodologia, un sistema d'indicadors i un coeficient de ponderació particulars, aquest observatori té com a objectiu oferir de manera clara i esquemàtica els principals trets d'identitat de cadascun i els resultats que ofereixen, per edicions. També s'hi poden consultar notícies de premsa i altra documentació relacionada.

Els resultats obtinguts per la UPC en les últimes edicions es poden observar, de manera ràpida, al quadre inferior.

NOTÍCIES

La UPC és la primera universitat a Espanya en Innovació i Desenvolupament Tecnològic, segons l'edició 2016 de l'U-Ranking

La UPC és la primera universitat politècnica estatal en producció i en productivitat científica al ‘Ranking 2013 de investigación de las universidades públicas españolas” (Buela-Casal).

La UPC es classifica com a universitat “Transparent” a l’Informe de transparència voluntària a la web de les universitats espanyoles, 2014, publicat recentment per la Fundación Compromiso y Transparencia. El nou portal "UPC Transparent" (http://www.upc.edu/transparencia/) deu haver contribuït, sens dubte, a l’obtenció d’aquest resultat.


Entrar Accés als Rànquings


LA UPC ALS PRINCIPALS RÀNQUINGS UNIVERSITARIS


Última edició Prèvia
Rànquing (àmbit) Català Politècnic estatal Estatal Europeu Mundial Català Politècnic estatal Estatal Europeu Mundial
ARWU (Rànquing de Shanghai) Global (acadèmic, recerca) 5 3 18-21 236-272 601-700 4 3 18-20 235-265 601-700
ARWU (Rànquing de Xangai) Enginyeria, Tecnologia i Ciències de la Computació (acadèmic, recerca) 1 1 2 18-22 76-100 1 1 1-2 20-35 101-150
U-Ranking, Innovació i Desenvolupament Tecnològic (rendiment) (generic) 1 1-2 2-3 1 1 1
Best Global University Ranking – Enginyeria (recerca, reputació) 1 1 1 16 74 1 1 1 13 60
QS Top 50 under 50 (genèric: internac., docència, recerca i reputació) 1 1 2 8 26 3 1 5 10 32
QS World University Ranking - Global (genèric: internac., docència, recerca i reputació) 3 1 7 120 275 3 1 6 120 275
QS World University Ranking by Subject – Arquitectura i Entorn Construït (reputació, recerca) 1 1 1 9 26 1 1 1 9 29
QS World University Ranking by Subject – Matemàtiques (reputació, recerca) 1 1 1 12-33 51-100 1 1 1 15-35 51-100
QS World University Ranking by Subject - Enginyeria Civil i Estructural (reputació, recerca) 1 1 1 8 34 1 1 1 10 39
QS World University Ranking by Subject - Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica (reputació, recerca) 1 1 1 11-25 51-100 1 1 1 13-26 51-100
THE Young University Rankings (genèric: docència, recerca, innovació i internacionalització) 4 1-2 5-7 61-88 101-150 4 1-2 5-7 60-86 101-150
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers - Global (recerca) 4 1 10 164 383 4 1 11 166 445
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers – Camp de l’Enginyeria (recerca) 1 1 1 20 122 1 1 1 18 108
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers - Disciplina d'Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica. (recerca) 1 1 1 7 65 1 1 1 7 47
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2004-2013 Matemàtiques (recerca) 1 1 1 1 1 1
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2004-2013 TIC (recerca) 1 1 2 1 1 2
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2004-2013 Enginyeries (recerca) 1 1 1 1 1 1
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2009-2013 Arquitectura (recerca) 1 2 2 1 2 2
THE(Times Higher Education) World University Ranking (genèric: docència, recerca, innovació i internacionalització) 6 1 10-22 278-354 601-800 5 1 10-11 253-287 501-600
THE - Times Higher Education – Ciències de la Computació (genèric: internacional, docència, recerca i reputació) 1 1 1 46-62 126-150 1 1 1 40-53 101-125
THE - Times Higher Education – Enginyeria i Tecnologia (genèric: internacional, docència, recerca i reputació) 3 1 3-4 92-109 251-300 1 1 1 115-167 176-200
University Ranking by Academic Performance (URAP) (recerca) 4 1 11 166 381 3 1 9 160 376
Ranking Web of Universities-Webomètrics (presència a la xarxa: volum, visibilitat i impacte pàgines web) 3 2 7 111 297 2 3 6 113 305
Ranking Web of Repositories (repositoris digitals) 1 1 1 12 31 2 1 3 13 32
CWUR Ranking, Centre for World University Rankings (acadèmic, recerca) 3 1 9 169 410
SIR (Scimago Research Group) Rànquing mundial (producció científica) 2 11 25 191 419 9 2 22 158 390
SIR (Scimago Research Group) Rànquing iberoamericà (producció científica) 3 1 7 16 3 1 7 16
CWUR Rankings by Subject – Enginyeria Multidisciplinar (recerca) 1 1 1 1 4
CWUR Rankings by Subject – Matemàtiques, Aplicacions Interdisciplinars (recerca) 1 1 1 1 4
CWUR Rankings by Subject – Tecnologia de l’Edificació i la Construcció (recerca) 1 1 1 3 9