• contactar
  • imprimir
  • inici

Best Global Universities Rankings 2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aspectes generals

El rànquing, editat per l’US News & World Report i gestionat per Clarivate Analytics, té en compte tota una sèrie d’indicadors vinculats a la recerca i a la reputació de les institucions.

El número d’institucions posicionades ha anat augmentant al llarg dels anys. Pel que fa a la classificació general, la xifra ha passat de 500 el 2014 a 750 el 2015 a 1.000 el 2016 i a 1.250 el 2017. En aquesta darrera edició, 74 països apareixen en una o altra classificació, nou més que l’any passat.

De manera complementària al rànquing general, l’US News publica vint-i-dues classificacions per àrees. El número màxim d’institucions posicionades en aquests casos varia en funció del seu volum de publicacions a la Web of Science, que segueix sent la base de dades de referència. En aquesta edició s’han tingut en compte les publicacions del període 2011-2015.


Indicadors i pesos

Per avaluar les institucions s’utilitza un màxim de tretze indicadors, un més que l’any passat. L’indicador incorporat mesura el % de publicacions amb col·laboració internacional. Així mateix, els dos indicadors de l’àmbit d’excel·lència científica que no es tenien en compte en les classificacions per camps s’han incorporat en totes menys en la d’Arts i Humanitats. En qualsevol cas, els indicadors i pesos es modulen en funció del tipus de classificació, agrupades en quatre grans blocs: la classificació general, els camps temàtics considerats pels editors com a Hard Sciences, el considerats com a Soft Sciences i, finalment, el d’Arts i Humanitats.

A l’apartat “Indicadors” es fa referència al indicadors i pesos corresponents a la classificació general; tot seguit es facilita informació dels altres tres blocs.

- Hard Sciences:
Reputació de la recerca, àmbit mundial (12,5%)
Reputació de la recerca, àmbit regional (12,5%)
Articles publicats (15%)
Impacte normalitzat de citacions (10%)
Nombre total de citacions (15%)
Nombre de publicacions dins el 10% més citat (10%)
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat (5%)
Col·laboració internacional (5%).
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (5%)
Nombre de publicacions dins l’1% més citat (5%)
Percentatge de publicacions dins l’1% més citat (5%)

- Soft Sciences:
Reputació de la recerca, àmbit mundial (12,5%)
Reputació de la recerca, àmbit regional (12,5%)
Articles publicats (17,5%)
Impacte normalitzat de citacions (7,5%)
Nombre total de citacions (12,5%)
Nombre de publicacions dins el 10% més citat (12,5%)
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat (5%)
Col·laboració internacional (5%).
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (5%)
Nombre de publicacions dins l’1% més citat (5%)
Percentatge de publicacions dins l’1% més citat (5%)

- Arts i Humanitats:
Reputació de la recerca, àmbit mundial (20%)
Reputació de la recerca, àmbit regional (15%)
Articles publicats (10%)
Llibres publicats (15%)
Actes de congressos (5%)
Impacte normalitzat de citacions (7,5%)
Nombre total de citacions (7,5%)
Nombre de publicacions dins el 10% més citat (7,5%)
Percentatge de publicacions dins el 10% més citat (7,5%)
Col·laboració internacional (2,5%).
Percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (2,5%)


Seguidament es relacionen els camps que es consideren com a Hard o com a Soft Sciences per part dels editors.

-Hard Sciences: Ciències de l’Agricultura, Biologia i Bioquímica, Química, Medecina Clínica, Ecologia i Medi Ambient, Geociències, Immunologia, Ciència dels Materials, Microbiologia, Biologia Molecular i Genètica, Ciències del Comportament i Neurociències, Farmacologia i Toxicologia, Física, Ciències dels Animals i de les Plantes, Psicologia i Psiquiatria i Ciències de l’Espai.

Soft Sciences: Ciències de la Computació, Economia i Negocis, Enginyeria, Matemàtiques, Ciències Socials i Salut Pública.


Altres aspectes a considerar

Els resultats dels dos indicadors de reputació s’obtenen de l’enquesta que passa Clarivate Analytics entre els acadèmics que tenen publicacions en les bases de dades d’aquesta entitat. L’indicador té en compte els resultats dels darrers cinc anys, els resultats es normalitzen considerant la distribució geogràfica dels recercaires i no es permeten les autonominacions.

Els resultats que es faciliten a l’apartat “Resultats i Anàlisis” corresponen als de les classificacions en les que la UPC s’ha posicionat en aquesta edició: Classificació general, Ciències de la Computació, Enginyeria, Ciència dels Material, Matemàtiques, Física i Química.