• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2019/2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

D’acord amb els editors, l’objectiu de l’University Ranking by Academic Performance (URAP) és ajudar les universitats a identificar potencials àrees de millora en relació als indicadors bibliomètrics considerats.

Els editors han analitzat 3.000 institucions i publicat els resultats de les 2.500 primeres, la mateixa quantia que durant els dos darrers anys.