• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2017/2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

D’acord amb els editors, l’objectiu de l’University Ranking by Academic Performance (URAP) és ajudar les universitats a identificar potencials àrees de millora en relació als indicadors bibliomètrics considerats.

A l’actual edició s’han analitzat les dades de 3.000 institucions i publicat els resultats de les 2.500 primeres, 500 més que l’any passat.

Entre l’edició passada i l’actual, ha variat la descripció de dos dels indicadors analitzats, Articles i Citacions. En els dos casos, s’ha incorporat un filtre a partir del qual es computen només els articles, si estan publicats en revistes incloses en els tres primers quartils pel que fa al seu impacte (Journal Impact Factor) i s’han exclòs els articles que tenen més de 1.000 autors.