• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Ranking Edició del 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

U-Ranking analitza l’activitat del sistema universitari estatal a partir d’una bateria d’indicadors sobre docència, recerca i innovació. Si bé durant anys es van analitzar aquestes tres dimensions de manera separada, aquesta és la tercera edició en què les dues darreres s’integren en una de sola. Així mateix, per qüestions normatives sobre l’accessibilitat de les dades, la publicació anual de la CRUE va ser sustituïda per altres fonts, cosa que va modular també la quantitat, definició i nivell d’agregació d’alguns indicadors. En qualsevol cas, les variables de les dues dimensions vigents segueixen dividint-se en quatre àmbits: Recursos, Producció, Qualitat i Internacionalització. Els pesos que els editors atorguen a cada dimensió i àmbit són:

- Docència 56%:
Recursos 25,4%; Producció 30,4%; Qualitat 23,9%; Internacinalització 20,3%.

- Recerca i Innovació 44%:
Recursos 20%; Producció 30%; Qualitat 30%; Internacinalització 20%.

Dins de cada àmbit, els indicadors tenen un pes equiponderat.

El web d’U-Ranking publica dos tipus de classificacions: 1) l’anomenada genèricament U-Ranking, que ordena les universitats pel seu rendiment i, 2) l’U-Ranking-Volum, que ho fa a partir de valors absoluts. Com que els indicadors de partida són relatius, les dades per a la segona llista les obtenen multiplicant els valors originals per un “factor de grandària”, que caculen obtenint la mitjana normalitzada entre el número de PDI, el número d’estudiants i el pressupost de cada universitat.

De manera addicional als resultats publicats al web, els autors publiquen anualment l’estudi “U-Ranking. Indicadores sintéticos de las universidades españolas”. És en aquest informe on els editors han incorporat enguany per primer cop un nou rànquing, referit únicament als estudis de postgrau (màster i doctorat). En aquest cas, els resultats es presenten per branques d’ensenyament i a nivell global d’institució. Els indicadors utilitzats per aquest nou rànquing poden consultar-se a l’estudi d’aquest any de Pérez i Aldás (2022, p. 79).

D’altra banda, quan els editors faciliten els resultats (notes de premsa, etc.), indiquen el número d’ordre del rang que ocupa cada institució; donat que cada rang pot estar integrat per una o vàries universitats -que compartiran un mateix número d’índex, o puntuació-, es poden produir diferències importants entre el número d’ordre del rang que ocupa una institució, i el número d’institucions que té pel damunt. Atès que tota la resta de rànquings publiquen els resultats per posicions (de manera individual i per rangs), i no per ordre del rang, a l’apartat “Resultats i anàlisi” es seguirà aquesta pauta general, amb la idea d’oferir un tractament homogeni en tots els casos. No obstant això, seguidament s’ofereixen també els resultats de la UPC, considerant el criteri per rang utilitzat pels editors:

- Rànquings de rendiment
Global: 1
Docència: 1
Recerca i Innovació: 2

- Rànquings de volum
Global: 9
Docència: 7
Recerca i Innovació: 6


Així mateix, els resultats publicats respecte la UPC al nou rànquing de postgrau, per ordre de rang, són els següents:

Rànquing global: 3
Branca de Ciències: 1
Branca d’Enginyeria i Arquitectura: 3
Branca de Ciències Socials i Jurídiques: 7


Es poden examinar els resultats complets dels rànquings de postgrau, tot consultant directament aquest apartat de l’estudi de Pérez i Aldás (2022, pp. 89-95). Referències:

Pérez, F., Aldás, J., (dir.). (2022) U-Ranking Universidades Españolas. Indicadores Sintéticos de la Universidades Españolas 2022. València: IVIE-Fundación BBVA.