• contactar
  • imprimir
  • inici

Times Higher Education (THE) Young University Rankings Edició del 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

El THE Young University Rankings posiciona les primeres universitats de tots el món amb menys e 50 anys d’existència, sempre que ofereixin estudis de grau i tinguin una producció científica superior a 1.000 articles a Scopus, entre 2014 i 2018, i cap any per sota de 150 anuals.

El número d’institucions de les que es publiquen els resultats ha anat augmentant durant les darreres edicions, passant per primer cop de 100 a 150 el 2016, fins arribar a les xxx de l’edició actual.

Els àmbits i indicadors analitzats són els mateixos que al THE World University Rankings, si bé modulant els pesos per tal de reduir la influència dels dos de reputació, més vinculats a universitats de llarga tradició, d’acord amb els editors.

Com en el cas d’altres rànquings que posicionen les universitats a partir d’un determinat any de fundació, a l’hora de valorar l’evolució cal tenir present tant qüestions vinculades a l’assoliment en els indicadors, com que a mesura que avancen els anys universitats que complien el requisit d’edat el deixen de complir i, per tant, deixen de ser potencials competidores. De fet, la mateixa UPC deixarà de formar part d’aquest grup d’universitats a partir de l’any vinent.