• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation Edició del 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

El THE Reputation Rankings ha ampliat el número d’universitats classificades de 100 a més de 200 en aquesta edició, cosa que ha permès que tres universitats espanyoles es classifiquin al rànquing per primer cop, si bé cap d’elles una de les quatre politècniques.

El rànquing posiciona les institucions a partir dels resultats de l’enquesta de reputació que passen a acadèmics seleccionats en funció de la seva experiència i trajectòria científica; l’enquesta és gestionada directament per Elsevier (Scopus). Els acadèmics són preguntats a nivell de la seva disciplina específica tant a nivell de docència com de recerca.

Les dues puntuacions es combinen en una proporció de 2:1, donant més per a la recerca que a la docència perquè, d’acord amb els editors, els acadèmics tenen més confiança en fer judicis d’altres institucions sobre la investigació que sobre la seva docència.

A la darrera edició de l’enquesta es van obtenir un total de 11.004 respostes, provinents de 132 països. El camp més representat va ser el d’Enginyeria i Tecnologia amb 16,9% de respostes, seguit pels de Ciències Físiques (15,2%), Ciències de la Vida (11,5%), Clínica i Salut (11%), Economia i Negocis (10,6%), Arts i Humanitats (10,4%) Ciències Socials (9,9%), Ciències de la Computació (7,3%), Educació (2,9%), Psicologia (2,8%) i Dret (1,5%). No obstant això, i per tal de garantir que el número de respostes sigui representatiu de la distribució mundial de cada àrea, l’equip de dades del THE reequilibra els pesos per tal d’obtenir uns punts de referència que consideri estàndards, i que són: Ciències Físiques (14,6%), Clínica i Salut (14,5%), Ciències de la Vida (13,4%) Economia i Empreses (13,1%), Enginyeria (12,7%), Arts i Humanitats (12,5%), Ciències Socials (8,9%), Informàtica (4,2%), Educació (2,6%), Psicologia (2,6%) i Dret (0,9%).

Els editors mantenen també una distribució equitativa de les respostes per regions. Un 39% de les respostes provenen de la regió Àsia-Pacífic, i la resta es desglossa de la següent manera: Europa occidental representa el 24%, Amèrica de Nord el 19%, Europa de l’Est el 10%, Llatinoamèrica el 5%, Àfrica el 2% i Orient Mitjà l’1%. Quan un país està sobrerepresentat, o poc representat, l’equip de dades del THE pondera les respostes per a reflectir millor la distribució geogràfica real dels acadèmics.