• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2017


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing publica les 100 primeres universitats considerant els resultats de l’enquesta de reputació, que passen a acadèmics de tot el món, seleccionats per la seva experiència i trajectòria en publicacions (Scopus) i als que se’ls demana que indiquin quines universitats (màxim 15) consideren que són les millors en recerca i en docència en el seus camps i/o disciplines d’expertesa i d’acord amb la seva pròpia experiència.

D’aquesta manera, la valoració es basa en el número de vegades que una institució ha estat considerada com la millor en el seu camp; la universitat que obté el màxim de nominacions s’iguala a 100 i la resta s’escala en funció del % de nominacions rebudes en relació a aquest màxim.

En qualsevol cas, atès que es considera que els acadèmics senten una major confiança en formular judicis o valoracions sobre la recerca d’altres institucions, que no pas sobre la docència, el pes de les respostes sobre la recerca val el doble (66%) que el de les de docència (33%).

L’enquesta ha estat portada a terme per Elsevier, l’editor d'Scopus, entre gener i març de 2017. Els resultats d’aquesta enquesta són els que es tindran en compte a l’hora de valorar els dos indicadors de reputació de l’edició 2017 del THE World University Rankings, prevista pel proper mes setembre.

S’han rebut més de 10 mil respostes, de 137 països dels que es pot consultar la distribució per grans zones geogràfiques seguint aquest enllaç https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-reputation-rankings-2017-methodology

L’àrea més ben representada ha estat la de Ciències Físiques (14,6%) seguida per Clínica i Salut (14,5%), Ciències de la Vida (13,3%), Economia i administració d’empreses (13,1%), Enginyeria (12,7%) i Arts i humanitats (12,5%). A la franja més baixa estan Ciències Socials (8,9%), Ciències de la Computació (4,2%), Educació (2,6%), Psicologia (2,6%) i Dret (0,9%).