• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing posiciona les universitats en funció dels resultats obtinguts als dos indicadors que mesuren el prestigi acadèmic i el prestigi en recerca, respectivament, en el Rànquing més genèric THE (Times Higher Education) World University Rankings.

D’acord amb els editors, si bé és cert que aquest rànquing es basa només amb valoracions subjectives, aquests judicis estan emesos per experts que coneixen l’excel•lència en la docència i la recerca millor que ningú altre, atès que són escollits entre personal acadèmic experimentat, ben informat i compromès. Enguany l’enquesta va recollir 10.536 respostes d’acadèmics de 133 països de tot el món. La mostra es calcula per tal de que sigui estadísticament representativa de totes les àrees geogràfiques i disciplines. Tots els participants són “seniors” (mitjana d’experiència acadèmica de 18 anys) consultats sobre el camp del que són experts.

Pel que fa al percentatge de respostes per disciplines, a l’edició del 2014 la majoria de respostes provenen de les ciències socials i de l’enginyeria i la tecnologia (22 %), les ciències físiques (18,0%), el camp de la clínica (16%), les ciències de la vida (13%) i sent les arts i les humanitats el percentatge de respostes més baix (9 %).

Pel que fa al percentatge de respostes per regions, el 25 % de les respostes provenen d’Amèrica del Nord, el 19 % d’Europa Occidental, el 13 % d’Àsia Oriental, el 10 % d’Oceania, el 10 % d’Europa de l’Est, el 5 % de l’Orient Mitjà i el 4 % d’Amèrica del Sud.

La llista posiciona les institucions d’acord amb la puntuació global tot combinant les dades de la seva reputació en recerca i en docència. Es dóna el doble de pes als resultats en recerca atès que, d’acord amb els editors, l’opinió facilitada pels experts consultats dóna a entendre que la confiança en el propi judici per part dels enquestats és més gran quan es tracta d’opinar sobre la qualitat de la recerca, que quan s’ha de fer sobre la qualitat de la docència d’altres institucions.

La classificació es realitza ordenant les institucions pel número de vegades que són citades com la millor en el seu camp. La més puntuada s’iguala a 100 i a la resta se li assigna la puntuació proporcional que li correspon. Tot i que al rànquing es relacionen les 100 universitats amb millor puntuació, només s’ordenen les 50 primeres. Les 50 restants apareixen relacionades per ordre alfabètic donat que les diferències de puntuació entre elles són menors o inexistents.

Tant en l’enquesta de prestigi acadèmic com en la del prestigi en recerca, és Thomson Reuters l’empresa encarregada de portar a terme l’obtenció i explotació dels resultats. Ambdues enquestes es van realitzar entre els mesos de març i maig del 2013.