• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2013


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing posiciona les universitats en funció dels resultats obtinguts als dos indicadors que mesuren el prestigi acadèmic i el prestigi en recerca, respectivament, en el Rànquing més genèric THE (Times Higher Education) World University Rankings.

D’acord amb els editors, si bé és cert que aquest rànquing es basa només amb valoracions subjectives, aquests judicis estan emesos per experts que coneixen l’excel•lència en la docència i la recerca millor que ningú altre, atès que són escollits entre persona acadèmic experimentat, ben informat i compromès. Enguany l’enquesta va recollir 16.639 respostes d’acadèmics de 144 països de tot el món. La mostra es calcula per tal de que sigui estadísticament representativa de totes les àrees geogràfiques i disciplines. Tots els participants són “seniors” (mitjana d’experiència acadèmica de 17 anys) consultats sobre el camp del que són experts.

Pel que fa al percentatge de respostes per disciplines, a l’edició del 2013 la majoria de respostes provenen de les ciències socials (22,1%), seguit per l’enginyeria i la tecnologia (21,3 %), les ciències físiques (18,0%), el camp de la clínica (15,4%), les ciències de la vida (12,7%) i sent les arts i les humanitats el percentatge de respostes més baix (10,5 %).

Pel que fa al percentatge de respostes per regions, el 33 % de les respostes provenen d’Amèrica del Nord, el 17 % d’Europa Occidental, el 12 % d’Àsia Oriental, el 10 % d’Oceania, el 6 % d’Europa de l’Est, el 5 % d’Amèrica del Sud i el 5 % de l’Orient Mitjà.

La classificació es basa en el número de vegades que es cita una institució com la millor del seu camp. Tot i que al rànquing es relacionen les 100 universitats amb millor puntuació, només s’ordenen les 50 primeres. Les 50 restants apareixen relacionades per ordre alfabètic donat que les diferències de puntuació entre elles són menors o inexistents, cosa que desaconsella la seva ordenació per aquest criteri.

Tant en l’enquesta de prestigi acadèmic com en la del prestigi en recerca, és Thomson Reuters l’empresa encarregada de portar a terme l’obtenció i explotació dels resultats. Ambdues enquestes es van realitzar durant els mesos de març i abril del 2012.