• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2011


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

El rànquing es basa exclusivament en els resultats d'una enquesta realitzada a acadèmics de tot el món. Es tracta d'una mesura de la reputació de les universitats excel•lents tant en l'ensenyament com en la recerca, segons l'opinió de milers d'acadèmics universitaris de tot el món.

L'enquesta s'ofereix en vuit idiomes: japonès, xinès, castellà, francès, alemany, portuguès brasiler, portuguès europeu i anglès. Els enquestats van poder posar de relleu els punts forts de les universitats, tant a nivell regional com mundial, en els seus camps específics de coneixement, seleccionant entre centenars de disciplines i més de 6.000 institucions acadèmiques.

La desagregació a nivell de titulacions, novetat d'aquesta edició es valora, des de l'organització del rànquing, com una millora metodològica per a l'obtenció de respostes més reflexives i resultats més significatius. L'enquesta es va distribuir entre març i maig de 2010 i 13.388 persones de 131 països van proporcionar respostes útils.

L’enquestat “tipus” és una persona que ha estat treballant en una institució d'educació superior durant més de 16 anys i que ha publicat més de 50 treballs de recerca.

La posició obtinguda s'obté per la combinació de la mesura de la reputació de la recerca i de l'ensenyament. Els dos resultats es combinen en una proporció de 2:1, donant més pes a la investigació, degut a que es considera que els acadèmics tenen una major confiança en la seva capacitat de fer judicis precisos sobre la qualitat de la recerca que sobre la qualitat de la docència d’altres institucions.

Les puntuacions de reputació es basen en el nombre de vegades que una institució va ser citada pels enquestats com "la millor" en els seus àmbits d'especialització. Cada enquestat va poder esmentar un màxim de 10 institucions. Les puntuacions de les institucions classificades s'expressen com un percentatge de la puntuació de la universitat líder, fixada en 100.