• contactar
  • imprimir
  • inici

Ranking Web of Repositories Edició del 2n semestre de l'any 2017


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

El rànquing posiciona més de dos mil repositoris de tot el món amb domini o subdomini propi que contenen, si més no, publicacions de caire acadèmic (peer-reviewed papers).

Les dades utilitzades per elaborar el rànquing han estat obtingudes a partir de cerques realitzades el mes de juliol de 2017.

D’acord amb els editors, i igual que el Ranking Web of Universities (Webometrics), el Web of Repositories es concep com un projecte de recerca, de manera que la metodologia i definició dels indicadors pot anar variant d’una edició a l’altra. No ha estat el cas aquesta vegada, en la que no s’han produït canvis respecte l’edició anterior.

Si es detecten males pràctiques per millorar el posicionament d’un indicador (pagament a canvi d’enllaços, per exemple) el seu valor passa a ser 0 i s’identifica visualment com a 99999.

Finalment, val la pena recordar que els editors ofereixen tres tipus de classificacions: la principal abasta repositoris de tots els temes (tipus Arxiv o RepEc) i també repositoris institucionals; una segona, anomenada Top Institucionals, que conté exclusivament repositoris d’aquest tipus, pertanyents a universitats, ens de recerca i/o organismes governamentals; finalment, una tercera que inclou repositoris de difícil classificació, com ara ReseachGate, Academia o Mendeley, no considerats al rànquing principal. Aquest darrer grup pren el nom de Portals.

A l’apartat “Resultats i Anàlisis” d’aquest Observatori es facilita informació sobre els resultats a la classificació principal.