• contactar
  • imprimir
  • inici

QS Top 150 under 50 Darrera actualització edició 2021


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing posiciona les universitats en funció del seu resultat a la darrera edició del QS World University Ranking (QS WUR) tot classificant només aquelles que tenen menys de 50 anys de vida. Malgrat haver mantingut el nom, i si bé durant les tres primeres edicions publicava només les 50 primeres universitats, el 2015 va ampliar la xifra a 100 i d’ençà del 2017 que es manté en 150.

Les variables analitzades són, doncs, les mateixes que al QS WUR.

Com en el cas d’altres rànquings que posicionen les universitats a partir d’un determinat any de fundació, a l’hora de valorar l’evolució cal tenir present tant qüestions vinculades a l’assoliment en els indicadors, com que a mesura que avancen els anys universitats que complien el requisit d’edat el deixen de complir i, per tant, deixen de ser potencials competidores. De fet, la mateixa UPC no hauria d’aparèixer més a aquest rànquing a les properes actualitzacions del 2022.