• contactar
  • imprimir
  • inici

Nature Index Edició de març 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Nature Research publica el Nature Index, una classificació que recull i analitza publicacions d’una selecció de 82 revistes acadèmiques d’alta qualitat (fins juny 2018, aquest número era de 68). Aquesta quantitat suposa entre el 4-5% de les revistes de Ciències Naturals indexades a la Web of Science, si bé entre totes acumulen al voltant del 30% de les citacions. Les revistes són seleccionades per un panell d’experts independents del Nature Index a partir tant de les seves percepcions, com de dades objectives com ara l’Impact Factor.

Es pot consultar la relació completa de revistes analitzades a l’apartat “4.0 The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq

El Nature Index s’actualitza mensualment i facilita informació relativa a una finestra de dotze mesos. Les dades d’aquest informe, consultades el mes de març de 2020, fan referència als articles publicats entre l’1 de desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019, les darreres dades vigents a l’aplicació original en el moment de fer la consulta.

L’aplicació permet fer la cerca a partir d’una sèrie de camps, com ara la regió, el país, el tipus d’organisme o l’àrea temàtica.

Les àrees s’agrupen en quatre grans blocs: Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques. A l’apartat “6.0 Subjects/journal groups” d’aquest enllaç es pot consultar quines revistes han estat considerades a cada grup http://www.natureindex.com/faq

Si bé en edicions anteriors la llista oferia informació i es podia ordenar per quatre cirteris: Nombre d’articles (AC), Còmput fraccionat (FC), Còmput fraccionat ponderat (WFC), a l’actual els indicadors mostrats s’han reduït a dos: el Numéro d’articles (“Count”), mitjançant el qual es comptabilitza el número de vegades que una institució o país té un o més autors participant en l’article, i el Còmput fraccionat ponderat (“Share”) que té en compte el percentatge d’autors d’una institució o país/regió i el número d’institucions per article. Per a calcular aquest indicador, s’estima que tots els autors han participat en la mateixa mesura en l’elaboració de l’article. El valor màxim del “còmput fraccionat ponderat” per article és 1. Els resultats que es faciliten a aquest Observatori de Rànquings són els que segueixen l’ordenació per Número d’Articles (“Count”).