• contactar
  • imprimir
  • inici

Nature Index 2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Nature Research publica el Nature Index, una classificació que recull i analitza publicacions d’una selecció de 68 revistes acadèmiques d’alta qualitat. Si bé aquesta quantitat suposa menys de l’1% de les revistes de Ciències Naturals indexades a la Web of Science, entre totes acumulen el 30% de les citacions.

Es pot consultar la relació completa de revistes analitzades a l’apartat “4.0 The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq

No es tenen en compte, però, totes les publicacions sinó només les considerades de recerca primària; a més, per a les revistes de Física, només es consideren els articles de recerca primària que la pròpia revista identifica com de major importància i/o interès per a la comunitat científica.

El Nature Index s’actualitza mensualment i facilita informació relativa a una finestra de dotze mesos. Les dades d’aquest informe, consultades el mes de gener de 2017, fan referència als articles publicats entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de gener de 2018.

L’aplicació permet fer la cerca a partir d’una sèrie de camps, com ara la regió, el país, el tipus d’organisme o l’àrea temàtica.

Les àrees s’agrupen en quatre grans blocs: Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques. A l’apartat “6.0 Subjects/journal groups” es pot consultar quines revistes han estat considerades a cada grup http://www.natureindex.com/faq

Un cop feta la selecció, el resultat es pot ordenar a partir del Número d’articles (AC), Còmput fraccionat (FC), Còmput fraccionat ponderat (WFC). Els resultats que es faciliten a aquest Observatori de Rànquings són els que segueixen l’ordenació per Número d’Articles (AC), per tal de facilitar la comparació amb edicions anteriors.