• contactar
  • imprimir
  • inici

Nature Index Edició del gener de l'any 2016


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Publicat per Nature Publishing Group el Nature Index és una classificació que recull les publicacions científiques a una selecció de 68 revistes acadèmiques d’alta qualitat. Si bé aquesta quantitat suposa menys de l’1% de les revistes de Ciències Naturals indexades a la Web of Science, entre totes acumulen el 30% de les citacions.

Es pot consultar la relació completa de revistes analitzades a l’apartat “4.0 The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq

La relació s’actualitza mensualment a la web dels editors, i fa referència als resultats dels dotze mesos anteriors. La classificació corresponent al període que va de l’1 de desembre del 2014 al 30 de novembre del 2015 (que és la que s’analitza aquí), posiciona 8.465 institucions de tot el món, 302 de les quals són estatals.

A l’hora de realitzar les consultes es pot seleccionar les institucions a partir d’una sèrie de camps, com ara la regió del món, el país, el tipus d’organisme o l’àrea temàtica; les àrees s’agrupen en quatre grans blocs: Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques. A l’apartat “6.0 Subjects/journal groups” es pot consultar quines revistes han estat considerades a cada grup http://www.natureindex.com/faq

Un cop feta la selecció, el resultat es pot ordenar a partir de quatre criteris, Nombre d’articles (AC), Còmput fraccionat (FC), Còmput fraccionat ponderat (WFC) i alfabèticament. Atès que Nombre d’articles és l’indicador per defecte pel que s’ordena la llista a l’aplicació del Nature Index, els resultats que es faciliten a aquest Observatori són els que segueixen aquesta ordenació, i tenint en compte tots els tipus d’institucions.