• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Multirank Edició del 2016


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing és una iniciativa de la Comissió Europea, desenvolupada per un consorci liderat pel Centre for Higher Education (CHE), el Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) a la Universitat de Twente i el Centre for Science and Technology Studies a la Universitat de Leiden.

A l’actual edició s’han caracteritzat al voltant de 1.300 universitats de més de 90 països (1.200 i 85 a l’edició anterior).

A banda de l’anàlisi realitzada pel conjunt de la institució, U-Multirank ofereix també informació d’una sèrie d’àrees temàtiques: Física, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Enginyeria Mecànica i Ciències de la Computació, Medecina i Psicologia, que provenen d’edicions anteriors, i Biologia, Química, Matemàtiques, Història, Sociologia i Treball Social, que s’han incorporat a l’actual.

Des dels orígens d’aquest projecte, la UPC ha participat als camps de Física, Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Enginyeria Mecànica, Ciències de la Computació i, aquest any, a Matemàtiques.

Val la pena comentar que els editors només recullen dades de les àrees que s’incorporen per primera vegada i que mantenen sense variacions la informació de les incorporades en edicions anteriors.

Multirank vol oferir una visió multidimensional de les institucions analitzant cinc grans dimensions: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència del coneixement, Orientació internacional i Compromís amb el territori.

Dins cada dimensió, Multirank treballa amb una llarga llista d’indicadors, alguns dels quals s’analitzen a la classificació global o institucional, d’altres a les classificacions per camps i d’altres a ambdues. A l’executar les consultes apareixen activats o desactivats una sèrie d’indicadors, si bé aquesta selecció per defecte es pot modificar en els dos sentits.

Pel que fa a les fonts, gran quantitat d’informació es sol•licita directament a les institucions o s’obté del SIIU (Sistema Integrat d’Informació Universitària-MECD). Quan els indicadors són bibliomètrics la font de dades és la Web of Science.

Al sistema universitari estatal, la recollida de dades es canalitza a través de la Fundación CYD, que aprofita bona part dels indicadors per confeccionar després el seu propi rànquing.

Els resultats que es presenten a aquest Observatori són els que s’obtenen considerant els indicadors que, per defecte, ofereix l’aplicació.