• contactar
  • imprimir
  • inici

Best Global Universities Rankings 2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Dades tècniques del rànquing

Nom: Best Global Universities Rankings
Pàgina web: http://www.usnews.com/education/best-global-universities
Descripció: Aquest rànquing posiciona les institucions a partir de l’anàlisi dels resultats d’una sèrie d’indicadors vinculats a la recerca i a la reputació.

A l’edició publicada el darrer trimestre de 2021 -anomenada 2022 Best Global Universities Rankings-, la UPC es posiciona, entre altres, al lloc 109 a nivell mundial en el camp de l’Enginyeria i al 22 en la disciplina d’Òptica.
Iniciativa: U.S. News & World Report
Contacte: official@usnews.com
Abast territorial: mundial
Àmbits temàtics: genèric
Nombre d'institucions analitzades: 1372 com a màxim en alguna de les diferents variants
Nombre d'institucions classificades: 1250 com a màxim en alguna de les diferents variants
Periodicitat: anual
Nombre d'indicadors: 13 ( 100% indicadors quantitatius )


Edicions

Primera edició: 2014
Darrera edició: 26/10/2021
Data previsible propera edició: 26/10/2022
Data font de les dades: 30/10/2018
Edicions observades:
  1. Edició del Curs 2022
  2. Edició del Curs 2021
  3. Edició del Curs 2020
  4. Edició del Curs 2019
  5. Edició del Curs 2018
  6. Edició del Curs 2017
  7. Edició del Curs 2016