• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Multirank Edició del 2015


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Dades tècniques del rànquing

Nom: U-Multirank
Pàgina web: http://www.u-multirank.eu/#!/home
Descripció: La vocació d’U-Multirank és la d’oferir una visió multidimensional que permeti caracteritzar i identificar els punts forts i febles de les institucions en cadascun dels seus grans àmbits.

El rànquing CYD s’elabora de manera associada amb U-Multirank amb el que comparteix la filosofia, aspectes metodològics i un conjunt important d’indicadors, si bé n’incorpora també d’específics per avaluar el sistema universitari espanyol, que és en el que es centra el seu anàlisi. Es pot consultar el rànquing CYD seguint aquest enllaç http://www.rankingcyd.org/

Pel que fa a U-Multirank, del que s’oferirà informació més detallada en aquest apartat, a l’edició 2016 la UPC obté el lloc 163 a nivell mundial entre les universitats amb estudis de Grau, el 178 entre les que ofereixen estudis de Màster i el 177 pel que fa als estudis de Doctorat.
Iniciativa: Comissió Europea, a través d'un Consorci liderat per CHEPS i CHE
Contacte: info@umultirank.org
Abast territorial: mundial
Àmbits temàtics: genèric
Nombre d'institucions analitzades: 1187 com a màxim en alguna de les diferents variants
Nombre d'institucions classificades: 1187 com a màxim en alguna de les diferents variants
Periodicitat: anual
Nombre d'indicadors: 50 ( 100% indicadors quantitatius )


Edicions

Primera edició: 2014
Darrera edició: 04/04/2016
Data previsible propera edició: 04/04/2017
Data font de les dades: 07/04/2015
Edicions observades:
  1. Edició del 2016
  2. Edició del 2015
  3. Edició del 2014