• contactar
  • imprimir
  • inici

Nature Index Edició de març 2020


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Indicador
Nombre d’articles ("Count")
Còmput fraccionat ("Share")

Descripció dels indicadors

> Nombre d’articles ("Count")
Número de vegades que una institució o país té un o més autors participant en un article

Tipus: quantitatiu

Font: Relació de revistes que apareixen a l’apartat “4. The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq
> Còmput fraccionat ("Share")
Es té en compte el percentatge d’autors d’una institució o d’un país/regió i el número d’institucions per article. Per a calcular aquest indicador, s’estima que tots els autors han participat en la mateixa mesura en l’elaboració de l’article. El valor màxim del còmput fraccionat per article és 1.

Tipus: quantitatiu

Font: Relació de revistes que apareixen a l’apartat “4. The Nature Index journals” del següent enllaç http://www.natureindex.com/faq