• contactar
  • imprimir
  • inici

Best Global Universities Rankings 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Universitat Politècnica de Catalunya

Comparativa de resultats de la UPC als diferents sectorsAbast mundial

Abast mundial
 
367 de 2005
Ciències de la Computació
 
89 de 500
Física
 
283 de 750
Matemàtiques
 
204 de 250
Química
 
422 de 1000
Enginyeria
 
109 de 1000
Enginyeria Química
 
152 de 250
Enginyeria Civil
 
57 de 100
Geociències
 
305 de 400
Ciència dels Materials
 
177 de 750
Ecologia i ciències ambientals
 
464 de 500
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
109 de 500
Energia i Combustible
 
201 de 250
Nanociències i Nanotecnologia
 
156 de 250
Medicina Clínica
 
994 de 1000
Física de la Matèria Condensada
 
139 de 250
Òptica
 
22 de 250
Química Física
 
262 de 500

Abast europeu

Abast europeu
 
157 de 638
Ciències de la Computació
 
15 de 173
Física
 
134 de 295
Matemàtiques
 
79 de 102
Química
 
151 de 328
Enginyeria
 
25 de 301
Enginyeria Química
 
34 de 69
Enginyeria Civil
 
14 de 28
Geociències
 
130 de 167
Ciència dels Materials
 
36 de 222
Ecologia i ciències ambientals
 
187 de 204
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
23 de 134
Energia i Combustible
 
44 de 66
Nanociències i Nanotecnologia
 
22 de 51
Medicina Clínica
 
357 de 359
Física de la Matèria Condensada
 
30 de 77
Òptica
 
4 de 86
Química Física
 
52 de 173

Abast estatal

Abast estatal
 
8 de 54
Ciències de la Computació
 
2 de 18
Física
 
7 de 19
Matemàtiques
 
8 de 9
Química
 
14 de 31
Enginyeria
 
1 de 36
Enginyeria Química
 
3 de 5
Enginyeria Civil
 
1 de 2
Geociències
 
6 de 10
Ciència dels Materials
 
2 de 15
Ecologia i ciències ambientals
 
18 de 21
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
1 de 17
Energia i Combustible
 
2 de 7
Nanociències i Nanotecnologia
 
2 de 6
Medicina Clínica
 
39 de 39
Física de la Matèria Condensada
 
3 de 4
Òptica
 
1 de 6
Química Física
 
6 de 13

Abast català

Abast català
 
4 de 10
Ciències de la Computació
 
1 de 4
Física
 
3 de 4
Matemàtiques
 
2 de 2
Química
 
5 de 5
Enginyeria
 
1 de 5
Enginyeria Química
 
1 de 1
Enginyeria Civil
 
1 de 1
Geociències
 
3 de 4
Ciència dels Materials
 
2 de 3
Ecologia i ciències ambientals
 
5 de 5
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
1 de 2
Energia i Combustible
 
1 de 1
Nanociències i Nanotecnologia
 
2 de 3
Medicina Clínica
 
8 de 8
Física de la Matèria Condensada
 
2 de 2
Òptica
 
1 de 1
Química Física
 
3 de 4

Abast politècnic estatal

Abast politècnic estatal
 
1 de 4
Ciències de la Computació
 
1 de 3
Física
 
1 de 3
Matemàtiques
 
2 de 2
Química
 
2 de 3
Enginyeria
 
1 de 4
Enginyeria Química
 
1 de 2
Enginyeria Civil
 
1 de 2
Geociències
 
1 de 2
Ciència dels Materials
 
1 de 3
Ecologia i ciències ambientals
 
2 de 2
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
1 de 3
Energia i Combustible
 
1 de 3
Nanociències i Nanotecnologia
 
1 de 1
Medicina Clínica
 
2 de 2
Física de la Matèria Condensada
 
1 de 1
Òptica
 
1 de 2
Química Física
 
1 de 2