• contactar
  • imprimir
  • inici

Best Global Universities Rankings 2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Universitat Politècnica de Catalunya

Comparativa de resultats de la UPC als diferents sectorsAbast mundial

Abast mundial
 
429 de 1250
Ciències de la Computació
 
48 de 200
Física
 
446 de 600
Matemàtiques
 
135 de 200
Química
 
456 de 600
Enginyeria
 
53 de 600
Ciència dels Materials
 
203 de 400

Abast europeu

Abast europeu
 
196 de 514
Ciències de la Computació
 
12 de 62
Física
 
200 de 266
Matemàtiques
 
54 de 91
Química
 
191 de 249
Enginyeria
 
12 de 213
Ciència dels Materials
 
55 de 125

Abast estatal

Abast estatal
 
10 de 46
Ciències de la Computació
 
2 de 6
Física
 
11 de 15
Matemàtiques
 
7 de 9
Química
 
18 de 20
Enginyeria
 
1 de 26
Ciència dels Materials
 
2 de 10

Abast català

Abast català
 
4 de 7
Ciències de la Computació
 
1 de 2
Física
 
3 de 3
Matemàtiques
 
2 de 2
Química
 
5 de 5
Enginyeria
 
1 de 4
Ciència dels Materials
 
2 de 3

Abast politècnic estatal

Abast politècnic estatal
 
1 de 3
Ciències de la Computació
 
1 de 3
Física
 
1 de 600
Matemàtiques
 
1 de 2
Química
 
2 de 2
Enginyeria
 
1 de 3
Ciència dels Materials
 
1 de 3