• contactar
  • imprimir
  • inici

National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers Edició del 2022


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Universitat Politènica de Catalunya

Comparativa de resultats de la UPC als diferents sectorsAbast mundial

Abast mundial
 
438 de 1016
Ciències de la Computació
 
142 de 492
Física
 
151 de 489
Química
 
401-450 de 505
Matemàtiques
 
88 de 499
Enginyeria
 
178 de 499
Enginyeria Química
 
195 de 318
Enginyeria Civil
 
92 de 360
Ciència dels Materials
 
184 de 503
Enginyeria Industrial, Mecànica, Aeronàutica
 
114 de 380
Ciències de la Terra
 
170 de 299
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
135 de 500
Ciències Naturals
 
250 de 498
Enginyeria i Ciències de l'Energia
 
217 de 299
Enginyeria i Ciències del Medi Ambient
 
246 de 300

Abast europeu

Abast europeu
 
185 de 366
Ciències de la Computació
 
20 de 169
Física
 
53 de 214
Química
 
133-155 de 179
Matemàtiques
 
16 de 205
Enginyeria
 
27 de 139
Enginyeria Química
 
42 de 85
Enginyeria Civil
 
19 de 139
Ciència dels Materials
 
30 de 146
Enginyeria Industrial, Mecànica, Aeronàutica
 
23 de 124
Ciències de la Terra
 
68 de 132
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
19 de 162
Ciències Naturals
 
96 de 201
Enginyeria i Ciències de l'Energia
 
47 de 79
Enginyeria i Ciències del Medi Ambient
 
83 de 105

Abast estatal

Abast estatal
 
9 de 31
Ciències de la Computació
 
2 de 17
Física
 
3 de 14
Química
 
15-16 de 19
Matemàtiques
 
2 de 18
Enginyeria
 
1 de 11
Enginyeria Química
 
4 de 12
Enginyeria Civil
 
1 de 14
Ciència dels Materials
 
2 de 11
Enginyeria Industrial, Mecànica, Aeronàutica
 
1 de 9
Ciències de la Terra
 
2 de 7
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
1 de 18
Ciències Naturals
 
6 de 15
Enginyeria i Ciències de l'Energia
 
2 de 9
Enginyeria i Ciències del Medi Ambient
 
8 de 14

Abast català

Abast català
 
4 de 6
Ciències de la Computació
 
1 de 3
Física
 
1 de 3
Química
 
4 de 5
Matemàtiques
 
1 de 3
Enginyeria
 
1 de 3
Enginyeria Química
 
1 de 3
Enginyeria Civil
 
1 de 4
Ciència dels Materials
 
1 de 3
Enginyeria Industrial, Mecànica, Aeronàutica
 
1 de 1
Ciències de la Terra
 
1 de 3
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
1 de 2
Ciències Naturals
 
2 de 3
Enginyeria i Ciències de l'Energia
 
1 de 3
Enginyeria i Ciències del Medi Ambient
 
4 de 5

Abast politècnic estatal

Abast politècnic estatal
 
1 de 3
Ciències de la Computació
 
1 de 3
Física
 
1 de 2
Química
 
2 de 2
Matemàtiques
 
1 de 3
Enginyeria
 
1 de 3
Enginyeria Química
 
2 de 2
Enginyeria Civil
 
1 de 3
Ciència dels Materials
 
1 de 3
Enginyeria Industrial, Mecànica, Aeronàutica
 
1 de 3
Ciències de la Terra
 
1 de 2
Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica
 
1 de 3
Ciències Naturals
 
1 de 2
Enginyeria i Ciències de l'Energia
 
1 de 3
Enginyeria i Ciències del Medi Ambient
 
1 de 2