• contactar
  • imprimir
  • inici

U-Multirank Edició del 2016


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Universitat Politècnica de Catalunya

Comparativa de resultats de la UPC als diferents sectorsAbast mundial

Universitats amb estudis de Grau
 
163 de 1238
Universitats amb estudis de Màster
 
178 de 1273
Universitats amb estudis de Doctorat
 
177 de 1167
Matemàtiques (universitats amb estudis de Grau)
 
142 de 295
Matemàtiques (universitats amb estudis de Màster)
 
143 de 298
Matemàtiques (universitats amb estudis de Doctorat)
 
142 de 297

Abast europeu

Universitats amb estudis de Grau
 
135 de 688
Universitats amb estudis de Màster
 
147 de 702
Universitats amb estudis de Doctorat
 
146 de 622
Matemàtiques (universitats amb estudis de Grau)
 
117 de 184
Matemàtiques (universitats amb estudis de Màster)
 
119 de 186
Matemàtiques (universitats amb estudis de Doctorat)
 
118 de 186

Abast estatal

Universitats amb estudis de Grau
 
8 de 67
Universitats amb estudis de Màster
 
8 de 67
Universitats amb estudis de Doctorat
 
8 de 63
Matemàtiques (universitats amb estudis de Grau)
 
16 de 22
Matemàtiques (universitats amb estudis de Màster)
 
16 de 22
Matemàtiques (universitats amb estudis de Doctorat)
 
16 de 22

Abast català

Universitats amb estudis de Grau
 
5 de 10
Universitats amb estudis de Màster
 
5 de 11
Universitats amb estudis de Doctorat
 
5 de 11
Matemàtiques (universitats amb estudis de Grau)
 
3 de 3
Matemàtiques (universitats amb estudis de Màster)
 
3 de 3
Matemàtiques (universitats amb estudis de Doctorat)
 
3 de 3

Abast politècnic estatal

Universitats amb estudis de Grau
 
1 de 4
Universitats amb estudis de Màster
 
1 de 4
Universitats amb estudis de Doctorat
 
1 de 4
Matemàtiques (universitats amb estudis de Grau)
 
2 de 2
Matemàtiques (universitats amb estudis de Màster)
 
2 de 2
Matemàtiques (universitats amb estudis de Doctorat)
 
2 de 2