Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les unitats bàsiques 2011-2014


Comissió de Planificació i Avaluació


Mecanismes de garantia de la qualitat Mecanismes de garantia de la qualitat

Notícies

Vicerectorat d'Estudis i Planificació
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
info.gpaq@upc.edu
Gener 2013


© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya