Planificació i avaluació > BLOC 1 - Indicadors d'activitat ordinària

Indicadors d'activitat ordinària


Aquest eix de caràcter obligatori, pretén cercar la corresponsabilitat de les unitats bàsiques amb la política de la universitat mitjançant el desplegament d’indicadors d’activitat ordinària basats en l’activitat acadèmica (docència i recerca) i el seu compromís amb la institució. Es mesura a través de dues dimensions:

 • Qualitat: quoficient entre volum i magnitud que el relacionen.
 • Progrés: variació del resultat respecte al període anterior.
Com a principals característiques d’aquests indicadors podem destacar les següents:
 • Pocs, majorment amb valors relatius i revisables anualment
 • Vinculats al:
  • Model de finançament de la Generalitat-Universitats
  • Pacte Nacional per a la recerca i innovavió
  • Seguiment i acreditació de les titulacions
  • Pla UPC14
  • Polítiques transversals
 • Contrastables i mesurables de manera automàtica


Primer Seguiment (convocatòria 2011)

Segon Seguiment (convocatòria 2012)

Tercer Seguiment (convocatòria 2013)


Enllaços i informació d'interèsVicerectorat d'Estudis i Planificació
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
info.gpaq@upc.edu
Gener 2013


© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya