NOTÍCIES

  • NOU! 25/02/21 - Hem publicat, a l'apartat "vinculacions", informació sobre:

      - Les vinculacions per l'activitat docent del curs 2020-2021
      - La vinculació per l'activitat de recerca a un institut universitari de recerca del curs 2020-2021
  • NOU! 25/02/21 - Hem publicat informació sobre els trams bàsic de transferència del coneixement i innovació assolits (disponibles a l'apartat "processos d'avaluació")

  • NOU! 19/02/21 - Teniu disponibles els resultats de la Consulta adreçada a tot l'estudiantat de grau i màster sobre la docència no presencial al període 2020/21 Q1 (Apartat "Enquestes")

  • 13/10/2020 - Es troben disponibles els resultats dels punts PAD i DiC del curs 2019/20 de tots els centres.