NOTÍCIES

  • NOU! 16/09/21 - Disponibles els resultats de les Enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures del 2n quadrimestre 2020/21 (Apartat "Enquestes")

  • NOU! 25/02/21 - Hem publicat, a l'apartat "vinculacions", informació sobre:

      - Les vinculacions per l'activitat docent del curs 2020-2021
      - La vinculació per l'activitat de recerca a un institut universitari de recerca del curs 2020-2021
  • NOU! 25/02/21 - Hem publicat informació sobre els trams bàsic de transferència del coneixement i innovació assolits (disponibles a l'apartat "processos d'avaluació")

  • 13/10/2020 - Es troben disponibles els resultats dels punts PAD i DiC del curs 2019/20 de tots els centres.