Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,343,7%3,451%3,444,5%3,446,9%3,642,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,740,4%3,845,6%3,940,7%3,943,5%3,935,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  414,3%4,742,9%3,534,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,321,4%3,842,9%3,839,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%28,6%66,7%42,9%77,8%39,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%28,6%100%42,9%66,7%39,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  595,5%4,551,4%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  63,6%100%82,9%100%84,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  54,5%100%53,1%100%33,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,8100%4,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,2100%4,1100%3,8100%