Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,344,2%3,344,3%3,436,7%3,438,8%3,431,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,642,3%3,744,5%3,936,3%3,733,1%3,628,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,318,3%3,440%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,6100%4,5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,620%3,540%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%20%42,9%40%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%20%64,3%40%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,873,3%5,170%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  66,7%100%70%100%87,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  53,6%100%47,1%100%54,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,793,3%5,1100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,293,3%3,9100%3,7100%