Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,534,3%3,652%3,549,6%3,638,8%3,642,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,935,2%449,5%3,945,4%438,7%3,834,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,829%3,420%3,528,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,129%4,432%4,528,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%29%87,5%32%100%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%29%87,5%32%100%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,396,4%592%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  96,4%100%92%100%95,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  53,6%100%60%100%38,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%5,2100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,1100%4,8100%4,9100%