Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,549%3,638,4%3,540,9%3,426,6%3,533,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,845%438,7%3,834,1%3,721,7%3,728,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,837,5%3,318,2%3,315,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  437,5%3,518,2%3,815,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%37,5%25%18,2%66,7%15,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%37,5%25%18,2%50%15,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  97,9%100%91,7%100%95,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  52,1%100%25%100%38,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5,2100%5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,3100%5,2100%5,3100%